Denda Vivas

Convertire - Redimensionare Imagini

Fromate suportate:

Api-ul permite compresarea fsiserelor originale si conversia in format webp sau avif.

GIF, PNG, JPG, JPEG, JIFF

API URL:

            

Method:POST

https://resize-image.denda.ro/api/v1/convert/start-process/<<Api KEY>>

Parametri:

 • image_urlsursa fișierului pdf <<https://exemple.com/file.png/jpg/...>>.
  *doar https in caz contrar va aparea eroarea <<"code": "ERR_INVALID_PROTOCOL">>
 • resize → dimensiuea specifica a imagini. Valoare initiala <<null>>,va preloa dimensiunile originale a imagini.
  *doar valori numerice, se specifică doar lățimea imagini, înălţimea va fi setat in funcție de lățime pentru a nu afecta calitatea imagini.
 • options → specifica formatul conversiei:webp,avif
  sau null (conversia este dezactivata,doar compresia imagini va ramane activa).
 • sufix → adaugă identificator la imaginile rezultate in urma conversiei: false sau true.
              

sufix:true "convert" : "https://resize-image.denda.ro//user_dir_<<API KEY>>/finall_image/<<name>_avi.avif" "convert" : "https://resize-image.denda.ro//user_dir_<<API KEY>>/finall_image<<name>_web.webp"
sufix:false "convert" : "https://resize-image.denda.ro//user_dir_<<API KEY>>/finall_image/<<name>.avif" "convert" : "https://resize-image.denda.ro//user_dir_<<API KEY>>/finall_image<<name>.webp"

            

'Content-Type': 'application/json' { "image_url" : "https://exemple.com/file.png/jpg/...", "resize" : dimensiunea <<valori numerice >> sau null, "options" : "webp" sau "avif" sau null , "sufix" : true or false }

Fragment de cod:

              let header = new Headers();
              header.append("Content-Type", "application/json");
              
let data = JSON.stringify({ "image_url": "https://exemple.com/file.png/jpg....", "resize": 800, "options": "webp", "sufix": true });
let options = { method: 'POST', headers: header, body: data, redirect: 'follow' };
fetch("https://resize-image.denda.ro/api/v1/convert/start-process/<<APY KEY>>", options) .then(response => response.json()) .then(result => console.log(result)) .catch(error => console.log('error', error));
              const axios = require('axios');
              
let data = JSON.stringify({ "image_url": "https://exemple.com/file.png/jpg...", "resize": 800, "options": "webp", "sufix": true });
let config = { method: 'post', url:"https://resize-image.denda.ro/api/v1/convert/start-process/<<APY KEY>>", headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, data : data };
axios(config) .then(function (response) { console.log(JSON.stringify(response.data)); })
.catch(function (error) { console.log(error); });
              <?php
              
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'https://resize-image.denda.ro/api/v1/convert/start-process/<<APY KEY>>', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{ "image_url":"https://exemple.com/file.png/jpg....", "resize":800, "options": "webp", "sufix": true }', CURLOPT_HTTPHEADER => array( 'Content-Type: application/json' ), ));
$response = curl_exec($curl); if (curl_errno($curl)) { print "Error: " . curl_error($curl); } echo '<pre>'; print_r($response); echo '<pre>'; curl_close($curl);
                let settings = {
                "url": "https://resize-image.denda.ro/api/v1/convert/start-process/<<APY KEY>>",
                "method": "POST",
                "timeout": 0,
                "headers": {
                "Content-Type": "application/json"
                },
                
                
"data": JSON.stringify({ "image_url": "https://exemple.com/file.png/jpg.....", "resize": 800, "options": "webp", "sufix": true }), }
$.ajax(settings).done(function (response) { console.log(response); });

Răspunsul cererilor:

Apare atunci când toate funcțiile sau executat fără problema.

            {
              "status":"success",
              "compress":"https://resize-image.denda.ro/user_dir_<<APY KEY>>/compress_image/<<name>>.jpg/png/jpeg....",
              "convert":"https://resize-image.denda.ro/user_dir_<<APY KEY>>/finall_image/<<name>>.webp"
            }
           

Apare atunci când URL sitului este invalid sau nu conține fișierul respectiv.

              {
                "status":"Not Found",
                "message":"url invalid"
              }
           

Apare atunci când api key-ul specificat nu este indetificat in baza de date.

              {
                "status":"failed",
                "message":"Invalid Api Key"
              }
           

Valori permise: options:"webp" sau options:"avif"

            {
              "status":'error',
              "code":'Invalid options value | 'webp' or 'avif' are allowed.'
            }
           

Valori permise: sufix:true sau sufix:false

            {
              "status":'error',
              "code":'Invalid sufix value | true or false are allowed.'
            }
           

Poate fi cauzata de salvarea incorecta a imagini.

            {
              "status":'failed to extract data from image',
              "code":'ERR_INVALID_PROTOCOL'
            }